การรับประกัน

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันเครื่องชงกาแฟที่ซื้อจากบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อเครื่อง รายละเอียดปลีกย่อยของเงื่อนไขการรับประกันสินค้าสำหรับเครื่องทำกาแฟนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของเครื่องทำกาแฟนั้นๆ รับประกันของเครื่องอาจไม่ครอบคลุมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยช่างผู้มีความเชี่ยวชาญจากทางบริษัทฯ

การรับประกันนี้รวมถึงค่าแรงและอะไหล่เฉพาะการนำเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • การใช้เครื่องไม่ถูกวิธี กล่าวคือ การใช้งานใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต รวมถึงวินาศกรรมต่างๆ ด้วย
 • ชุดจานบด และมอเตอร์
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 • ความเสียหายที่เกิดจาก
   – การเสื่อมสภาพหรือฉีกขาดของชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ (เช่น ประเก็น, ตัวกรองน้ำ) ตะกรัน, แคลเซียม
  – ขาดการดูแลรักษาเครื่อง ความสะอาด การล้างแคลเซียม
  – ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง หรือความเสียหายที่เกิดจากการเก็บรักษา และติดตั้งเครื่องไม่ถูกต้อง
  – การซ่อมเครื่องโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ช่างเทคนิคของทางบริษัทฯ
  – ฟ้าผ่า กำลังไฟฟ้าไม่คงที่ หรือ ไม่เหมาะสมกับเครื่อง
  – สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่น ความชื้น/อุณหภูมิ หรือ แมลงต่างๆ
  – ความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย, ไฟไหม้, อุทกภัย, คลื่นยักษ์, แผ่นดินไหว และความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติในกรณีคล้ายคลึงกัน หรือจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุม เช่น สงคราม, จลาจล และการก่อการร้าย
หากการรับประกันได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีสภาพเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องที่ขอรับประกัน ทั้งนี้ การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อมีการขายเครื่องให้กับบุคคลอื่น
บริษัทฯ จะซ่อมเครื่องให้ภายในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช้ในการบริการ เครื่องภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนั้นไม่สามารถนำมาต่อ เวลาการรับประกันได้

การบริการและค่าธรรมเนียม

การบริการและค่าธรรมเนียมการซ่อม (สำหรับเครื่องชงกาแฟที่ใช้ในบ้าน และไม่ต้องต่อท่อน้ำประปา)

ประเภทของการบริการ

การซ่อม ณ ศูนย์บริการ
ยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท
ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 – 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 350 บาท
ยอดสั่งน้อยกว่า 500 บาท/เดือน หรือไม่มียอดสั่งซื้อ คิดค่าธรรมเนียม 800 บาท

ค่าบริการด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ทุกยอดการสั่งซื้อ

การซ่อมนอกสถานที่
ยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท
ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 – 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 750 บาท
ยอดสั่งน้อยกว่า 500 บาท/เดือน หรือไม่มียอดสั่งซื้อ คิดค่าธรรมเนียม 1,200 บาท

บริการรับส่งเครื่อง
เที่ยวเดียว 200 บาท
ไป-กลับ 400 บาท

หมายเหตุ:
– ราคาข้างต้น เป็นราคาภายในระยะทาง 20 กม. จากศูนย์บริการของบอนกาแฟ
– ค่าบริการสำหรับเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่ หรือสำหรับประกอบธุรกิจที่ต้องต่อท่อน้ำประปา กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิค
– ค่าอะไหล่จะไม่รวมอยู่ในค่าบริการดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น และค่าอะไหล่จะออกบิลแยกกับค่าบริการ ราคาของอะไหล่เป็นราคาสุทธิ ไม่สามารถลดราคาได้
– บริษัทฯ รับประกันงานซ่อม และอะไหล่เป็นเวลา 3 เดือน
– ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจค่าบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ทางบริษัทมีการให้บริการในรูปแบบสัญญารายปี, รายเดือน เป็นกรณีๆ ไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกเทคนิคและบริการ ซึ่งการบริการแบบแพ็คเก็จ รวมถึงการให้บริการต่างๆ ดังนี้การตรวจเช็คและบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยความถี่ของรอบการให้บริการขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เครื่อง

บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วันต่อปี
บริการควบคุมคุณภาพ รสชาติกาแฟนอกสถานที่ และระบบการรายงานผล
บริการฝึกอบรมด้านการดูแลรักษา การใช้งานและการแก้ปัญหา สำหรับผู้ใช้งานโดยตรง
แพ็คเก็จการดูแลรักษา รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง,สึกหรอ เช่น โอริง, ซีล,ประเก็นต่างๆ เป็นต้น

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารและทำการตลาด ซึ่งรวมถึง

 • ส่งข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการตลาด และการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านทาง sms อีเมล หรือการโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารโดยบริษัทในเครือ

 

นโยบายเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของบริษัทบอนกาแฟ

บอนกาแฟขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือคืนเงินที่ลูกค้าทำการซื้อไปแล้วทุกกรณี ทางเราจึงขอให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดรายการสั่งซื้อให้ละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ แต่หากกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายชำรุด หรือสูญหาย เนื่องจากการจัดส่ง ทางบอนกาแฟยินดีทำการเปลี่ยนและส่งสินค้าใหม่ให้ การเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 691 7434-9 ในวันและเวลาทำการ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ชำรุดเสียหายคืนในสภาพที่อุปกรณ์ต่างๆครบ มิเช่นนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรุณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: [email protected]
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล *

  รูปแบบการใช้งาน *

  [recaptcha]