Workshop

Upcoming Free Workshop

เรียนชงกาแฟ ฟรี สำหรับผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ โดยศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการชงกาแฟ บอนกาแฟ อะคาเดมี่ เรียนชงกาแฟ ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านกาแฟ ผู้ที่เปิดร้านกาแฟอยู่แล้ว และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญท่านเข้าร่วมเวิร์คช็อปการชงกาแฟกับเราที่ บอนกาแฟ คอฟฟี่ อะคาเดมี่ เราเปิดอบรมเทคนิคการชงกาแฟสด และสูตรการชงเครื่องดื่มต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง กับเครื่องทำกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศ ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมการชงกาแฟ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close