BON LIBRARY

ก่อนจะมาเป็นกาแฟ Freeze Dried มีขั้นตอนอย่างไร ?

กาแฟฟรีซดาย (Freeze Dried) หรือกาแฟแห้งแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน เป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่ช่วยรักษาคุณค่าและรสชาติอันแท้จริงของเมล็ดกาแฟไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

โดยก่อนที่จะกลายมาเป็นกาแฟฟรีซดราย สีน้ำตาลอมส้มที่หลายคนคุ้นเคย นั้นต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่ละเอียดอ่อน ซึ่งในบทความนี้บอนกาแฟจะขอมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตให้ทุกได้รู้จักกับกาแฟฟรีซดรายกันให้มากขึ้น

ขั้นตอนการผลิตกาแฟ Freeze Dried มีอะไรบ้าง ?

กาแฟ Freeze Dried คือชื่อเรียกของกระบวนการในการทำกาแฟให้แห้งด้วยการแช่แข็ง (Freeze Drying) เพื่อให้ได้ผงกาแฟที่สามารถเก็บรักษาได้นานและคงคุณภาพของกาแฟไว้สูงสุด กระบวนการนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การแช่แข็ง (Freezing)

 • เตรียมกาแฟ: เริ่มด้วยการเตรียมกาแฟที่ต้องการทำ Freeze Dried โดยอาจจะใช้กาแฟที่ชงเข้มข้น
 • การแช่แข็ง: นำกาแฟที่เตรียมไว้ไปแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำมากๆ (-40°C ถึง -50°C) เพื่อให้กาแฟกลายเป็นของแข็งทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: การทำแห้งครั้งที่ 1 (Primary Drying)

 • ลดความดัน: นำกาแฟที่แช่แข็งไว้ไปใส่ในเครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum Dryer) เพื่อเริ่มกระบวนการระเหิดน้ำแข็ง
 • การระเหิด: ลดความดันภายในเครื่องให้ต่ำมาก ๆ (ประมาณ 0.1 mbar) เพื่อให้เกร็ดน้ำแข็งระเหิด (เปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นไอ) โดยตรงโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและการควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด เพื่อให้เกร็ดน้ำแข็งในกาแฟระเหิดออกไปเรื่อยๆ โดยไม่ทำให้กาแฟเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ขั้นตอนที่ 3: การทำแห้งครั้งที่ 2 (Secondary Drying)

 • กำจัดความชื้น: หลังจากที่เกร็ดน้ำแข็งระเหิดออกไปส่วนใหญ่แล้ว กาแฟยังคงมีความชื้นอยู่บ้าง ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำแห้งเพิ่มเติมเพื่อกำจัดความชื้นที่เหลืออยู่ให้หมดไป
 • การทำแห้งครั้งที่ 2: เพิ่มอุณหภูมิเล็กน้อย (ประมาณ 20°C ถึง 30°C) และยังคงรักษาความดันต่ำเพื่อให้ความชื้นที่เหลือในกาแฟระเหิดออกไปจนหมด
 • ตรวจสอบความชื้น: ตรวจสอบระดับความชื้นของกาแฟอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ากาแฟแห้งสนิทและมีความชื้นต่ำมากๆ (ปกติไม่เกิน 2%)

หลังจากขั้นตอนทั้ง 3 นี้ กาแฟจะกลายเป็นกาแฟแห้งแบบ Freeze Dried ที่สามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถนำมาใช้ได้โดยการเติมน้ำร้อนเท่านั้น คุณภาพของกาแฟจะยังคงใกล้เคียงกับกาแฟที่เพิ่งชงสดใหม่

ข้อดีของกาแฟ Freeze Dried มีอะไรบ้าง ?

การเลือกใช้กาแฟแห้งแช่แข็ง หรือ Freeze Dried Coffee มีข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจร้านกาแฟของคุณดังนี้

1. คงคุณค่า และรสชาติของกาแฟได้ดี
เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ได้ใช้ความร้อนในการอบแห้ง จึงช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีรสชาติ และกลิ่นหอมเมื่อชงแล้วใกล้เคียงกับกาแฟสดมากที่สุด

2. มีอายุการเก็บรักษานาน
เมื่อกาแฟผ่านการแช่แข็ง และอบแห้งแล้ว จะเหลือเพียงส่วนแข็งที่แห้งสนิท ทำให้มีอายุการเก็บรักษายาวนานกว่ากาแฟชนิดอื่น ๆ โดยสามารถเก็บได้ถึง 2-3 ปีเมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

3. ปรับปรุงรสชาติได้ง่าย
เนื่องจากเป็นรูปแบบของผลึกกาแฟที่ละลายน้ำง่าย จึงสามารถผสมหรือปรุงแต่งรสชาติของกาแฟได้ตามต้องการ เช่น ผสมนมผง หรือครีมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

4. ประหยัดเวลาในการชงกาแฟ
การชงกาแฟจากผงกาแฟ Freeze Dried ทำได้ง่ายกว่าการชงกาแฟด้วยวิธีอื่น เพียงละลายผงกาแฟในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้กาแฟพร้อมดื่ม ช่วยประหยัดเวลา และแรงงานได้มาก

5. ปลอดภัยจากสารเคมี
เนื่องจากใช้วิธีการแช่แข็ง และอบแห้งที่ไม่ต้องผ่านสารเคมี จึงช่วยให้กาแฟแห้งแช่แข็งปราศจากการตกค้างของสารเคมีอันตราย

ขั้นตอนการผลิตกาแฟ Freeze Dried มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการผลิตกาแฟแห้งแช่แข็ง (Freeze Dried Coffee) มีดังต่อไปนี้
การเลือก และคัดเกรดเมล็ดกาแฟ
เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูง โดยพิจารณาจากแหล่งที่มา ขนาด สี และความสมบูรณ์ของเมล็ด เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น แหล่งผลิตกาแฟจากประเทศบราซิล ที่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตของกาแฟฟรีซดรายที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลก
การคั่วกาแฟ
นำเมล็ดกาแฟที่คัดแล้วเข้าสู่กระบวนการคั่ว โดยใช้เครื่องคั่วกาแฟที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ระหว่าง 200-230 องศาเซลเซียส เพื่อให้เมล็ดกาแฟมีรสชาติ และกลิ่นหอมตามต้องการ
การสกัดกาแฟ
เมื่อได้เมล็ดกาแฟคั่วบดแล้ว เพื่อให้น้ำกาแฟสกัดเข้มข้นที่มีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนในอุหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดกาแฟ เพื่อดึงเอากลิ่น รส คาเฟอีน และสารละลายอื่นๆ ออกจากผงกาแฟ
การแช่แข็ง (Freezing)
ขั้นตอนแรกของกระบวนการฟรีซดรายด์ คือการนำน้ำกาแฟสกัดเข้มข้นไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -40 ถึง -50 องศาเซลเซียส จนน้ำกาแฟกลายเป็นเกล็ด
การอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum Drying)
นำผงกาแฟแช่แข็งไปวางในเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ โดยใช้เทคนิคการกำจัดน้ำแข็งออกจากผงกาแฟโดยไม่ต้องใช้ความร้อน ผ่านการสร้างสภาวะสุญญากาศ และให้ความร้อนเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งน้ำแข็งระเหยกลายเป็นไอน้ำ และถูกดูดออก เหลือเพียงผงกาแฟแห้งสนิท
การบรรจุ และปิดผนึก
นำผงกาแฟแห้งแช่แข็งที่ได้มาบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันได้ดี เช่น ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์สูญญากาศ หรือขวดแก้วสุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดซับความชื้นจากภายนอก
การตรวจสอบคุณภาพและจัดจำหน่าย
ทำการตรวจสอบคุณภาพผงกาแฟด้วยการทดสอบต่างๆ เช่น วิเคราะห์กลิ่น รสชาติ ความชื้น และจุลินทรีย์ หากผ่านมาตรฐานแล้วจึงจะผ่านไปยังขั้นตอนการติดฉลาก และจัดจำหน่ายต่อไป

โดยกระบวนการผลิตกาแฟฟรีซดราย นั้นถือว่ามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ต้องใส่ใจกับทุกขั้นตอนจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กาแฟแห้งแช่แข็งนั้นมีราคาที่สูงกว่ากาแฟผงทั่วไป แต่สิ่งที่แลกมาคือมิติของรสชาติที่ล้ำลึก มีกลิ่นหอม ได้รสสัมผัสของกาแฟคุณภาพอย่างไม่มีผิดเพี้ยน

Boncafe Freez Dried Gold กาแฟ Freeze Dried รสชาติเข้มข้น สไตล์บราซิลแท้ ๆ

หากตอนนี้คุณกำลังตามหากาแฟฟรีซดาย ไว้สำหรับการชงดื่มเองที่บ้านหรือใช้เพิ่มเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าของร้านกาแฟของคุณ Boncafe ขอแนะนำ Boncafe Freez Dried Gold กาแฟฟรีซดาย รสชาติ กลมกล่อม นุ่มละมุน ผลิตจากเมล็ดกาแฟบราซิล ที่เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟที่ดีที่สุดในโลก เติมเต็มรสชาติ กลิ่นหอม ให้กับกาแฟแก้วโปรดของคุณ แบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน

10_BRAZILIAN_FREEZE_DRIED_GOLD

สั่งซื้อ Boncafe Freez Dried Gold ได้ตอนนี้ ขนาด 100 กรัม/กระปุก ราคา 335 บาท สั่งซื้อคลิกที่นี่

สั่งซื้อสินค้าเมล็ดกาแฟโรบัสต้า Boncafe มาลิ้มลองรสชาติได้ทาง โชว์รูมบอนกาแฟ 24 สาขาทั่วประเทศ,
แพลตฟอร์มออนไลน์ www.boncafe.co.th / Line : @boncafethailand / Facebook : Boncafe Thailand

เครื่องทำกาแฟ Modbar Espresso Coffee Machine

MODBAR ESPRESSO AV

Less is More เรียบง่าย แต่ได้มากกว่า

Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล *

  รูปแบบการใช้งาน *

  [recaptcha]