บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ CSR-DIW AWARD 2021 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คุณกิ่งกานต์ รัตนพรประเสริฐ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล “CSR-DIW 2021” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่าจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก และสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งปีนี้เป็นชัยชนะของบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้
คุณ อุษาพรรณ อินทรีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบนโยบายฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจตนารมณ์ในการรักษามาตรฐานการทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างแท้จริง และยังสนับสนุนให้มีการดำเนินการในทุกภาคส่วนด้วยนโยบาย 7 หลักการ 9 หลักปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนทำให้มีการพึ่งพากันในสังคม (Social Symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทั้งนี้คุณกิ่งกานต์ รัตนพรประเสริฐ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้มีส่วนอย่างยิ่งในการดูแลและบริหารโรงงานในโครงการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในรางวัลนี้ด้วยว่า
“เมื่อได้รับมอบนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม จากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ทางโรงงานจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW เพื่อตอบรับกับนโยบายของบริษัท เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในทุกภาคส่วนในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เพื่อสังคม และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน จนในที่สุด โรงงานของเราก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัดในปีนี้ และเรายังยืนยันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดโครงการและนโยบาย CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะทำการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ต่ออีกด้วย”
มั่นใจได้ว่าทุกฟันเฟืองในบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจกาแฟแบบครบวงจรอันมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 30 ปี จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร เพื่อให้เราและสังคมทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนไปด้วยกัน
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

    ชื่อ-นามสกุล *

    อีเมล *

    รูปแบบการใช้งาน *