โดยทั่วไป

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“boncafe.co.th”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลทั้งหมดในเวบไซต์ของบริษัท บอนกาแฟ มีผลเกี่ยวเนื่องกับลูกค้าที่ใช้บริการกับ boncafe.co.th (“เว็บไซต์”) ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านทางเวบไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และประกาศของบริษัท (“ข้อตกลงการให้บริการ”) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขผ่านทางเวบไซต์ก่อนรับบริการ

กฎข้อห้าม

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการส่งหรือเผยแพร่ไวรัส, (trojan) โทรจัน, (worm) หนอนอินเทอร์เน็ต, (logic bomb) หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีในการละเมิดความเชื่อมั่น หรือในทางที่ไม่เหมาะสม, สิ่งลามกอนาจาร กระทบการให้บริการที่ทำให้ข้อมูลเสียหาย ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ใช้บริการ ละเมิดสิทธิของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดนี้จะถูกเรียกว่า “ขยะ” หรือพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน หรือการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบ หรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงการขาย

การสั่งซื้อสินค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และประกาศของบริษัท สินค้าที่มีการสั่งซื้อจะมีสถานะยืนยันการสั่งซื้อพร้อมยืนยันราคาค่าใช้จ่าย และการจัดส่ง ระยะเวลาการส่งสินค้าอาจผันแปรจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากระบบจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทในการที่จะทำสัญญากับ boncafe.co.th คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และมีคุณสมบัติในการถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ออกโดยธนาคารซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้หากไม่ตรงเงื่อนไข boncafe.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ หากการสั่งซื้อสินค้าของคุณได้รับการยอมรับ ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ และทางบริษัทจะยืนยันตัวตนที่คุณได้ทำสัญญาในกรณีนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น boncafe.co.th หรือในบางกรณีอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่คุณดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทตรวจสอบพบว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้กับเราเป็นจริง และถูกต้องว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ใช้ในการสั่งซื้อ และมีเงินเพียงพอครอบคลุมค่าใช้ จ่ายของสินค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อทั้งนี้ราคาสินค้าและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคาหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เมื่อสั่งซื้อสินค้าคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า อีเมล์นี้จะเป็นการรับทราบเท่านั้นซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทถือว่าสัญญาการสั่งซื้อจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากบริษัทว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อนั้นจะมีการดำเนินการส่งสินค้าไปยังลูกค้าพร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการจัดส่ง
เราได้ทำการตรวจสอบรายการสินค้า รวมถึงราคาขายที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบ ซึ่งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดของราคาของสินค้า ที่คุณได้ทำการสั่งสินค้าแล้วนั้น ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทจะให้คุณเลือกที่จะยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณในราคาที่ถูกต้อง หรือทำการยกเลิก หากเราไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกการสั่งสินค้า หากคุณยกเลิก และคุณได้จ่ายเงินค่าสินค้าไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายจัดส่งจะคิดค่าบริการนอกจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะปรากฏอย่างชัดเจน ที่สามารถใช้งานได้และรวมอยู่ใน “ต้นทุนรวม”
เมื่อได้รับการสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการชำระเงินครบถ้วนตามยอดสั่งซื้อสินค้านั้นๆหรือไม่ โดยในกรณีที่คุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และมีวงเงินเพียงพอ วงเงินของคุณจะถูกหักตามยอดสั่งซื้อสินค้า และคุณจะเห็นว่าคุณทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบการสั่งซื้อ และการชำระเงินของคุณ จากนั้นบริษัทจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อให้คุณอีกครั้งหนึ่ง และเราจะทำการจัดส่งสินค้าให้คุณตามรายการที่ได้ยืนยันในอีเมล์

การร้องเรียน

สำหรับทุกข้อร้องเรียน บริษัทได้พัฒนาขั้นตอนสำหรับดูแล และแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา แม้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

    ชื่อ-นามสกุล *

    อีเมล *

    รูปแบบการใช้งาน *

    [recaptcha]