บอนกาแฟ ภาคภูมิใจรับรางวัลโรงงานที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2023” ระดับ Eco-Excellence

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จากงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2023” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด MIND INSPIRE For Eco 2023 โดยความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้สังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยตัวแทนบริษัทฯ ฝ่ายจัดการโรงงานบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โรงงานที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1(WHA CIE 1) ระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งฝ่ายจัดการโรงงานบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลให้นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 อันได้แก่
 • พื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Buffer Zone) หรือพื้นที่สีเขียวในโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 27.15
 • โครงการบอนกาแฟ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ด้วยการจัดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ และมอบกากกาแฟให้ชุมชนและเกษตรกรใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นำไปทำสารไล่แมลง และสารปรับปรุงดินสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสารเคมีและปุ๋ยเคมี
 • โครงการ บอนกาแฟ แบ่งปัน สานฝันอาชีพ (อบรมการชงกาแฟสด) ด้วยการจัดอบรมการทำกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ให้นักเรียน และประชาชนใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่สนใจในธุรกิจกาแฟ
 • การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
 • การดำเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace) ครบ 8 ประการ
ทั้งนี้บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การส่งเสริม พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล *

  รูปแบบการใช้งาน *

  [recaptcha]