Training register

26 / 11 / 2020
09:30 ถึง 15:00
R.S. Hotel Kanchanaburi ถนน แสงชูโต - ท่ามะขาม 7 Thamakham, อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
032-332-068-9

ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และทำแบบสอบถาม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด REGISTER เพื่อลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ร้านกาแฟที่คุณวางแผนจะเปิดเป็นลักษณะใด?

งบประมาณในการเปิดร้านกาแฟของคุณ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเรื่องพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร่โดยประมาณ?

กรุณาระบุข้อมูลที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป

ได้รับข่าวสารเรื่องเวิร์คช็อปจากที่ใด?

Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

รูปแบบการใช้งาน

Buy for ฿2,500.00 more and get free shipping