หลักสูตร Latte art

หลักสูตรนี้นอกจากผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสกัด shot espresso แล้ว และจะได้ฝึกการสตีมนมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลสามารถนำไปฝึกได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใช้เวลาฝึกกับทางเทรนเนอร์เป็นเวลา 1วัน (10.00-16.00) โดยใช้นมจริง(เมจิ 4แกลลอน,20 ลิตร) และฝึกจากกาแฟจริงๆ โดยคัดสรรเมล็ดกาแฟที่สามารถสกัด shot ในการทำ latte art ได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ผ้ากันเปื้อนและพิชเชอร์สำหรับสตีมนม 1 อัน (500 ml.) และเอกสารในการเรียนอีก 1 ฉบับ เพื่อทบทวนความรู้ในสิ่งที่เรียน และสามารถนำกลับไปใช้ฝึกต่อได้อีกในอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้ เราจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำ latte art ได้เป็นอย่างดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ: academy@boncafe.co.th

คลาส Latte art 1 วัน 8,000 บ./ ท่าน

  • สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ
  • การเลือกระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟที่มีผลต่อการทำ latte art
  • สอนหลักการสกัด shot espresso
  • สอนเทคนิคการสตรีมนม
  • การเลือกใช้แก้วหรืออุปกรณ์ในการฝึก latte art
  • สอนการทำ latte art basic เบื้องต้น 3 ลาย ลายหัวใจ ลายทิวลิป ลายโรเซตต้า
  • มีการทดสอบภาคปฏิบัติ หลังจากผ่านการฝึกแล้ว และรับประกาศนียบัตร
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

รูปแบบการใช้งาน

Buy for ฿2,500.00 more and get free shipping