การบริการ | One-Stop Coffee Solutions

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าของเราได้ที่นี่ รายละเอียดปลีกย่อยของเงื่อนไขการรับประกันสินค้าสำหรับเครื่องทำกาแฟนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ

และรุ่นของเครื่องทำกาแฟนั้นๆ และการรับประกันของเครื่องอาจไม่ครอบคลุมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากช่างผู้มีความเชี่ยวชาญจากทางบริษัท

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสินค้ากรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการบริษัทบอนกาแฟ

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันเครื่องชงกาแฟที่ซื้อจากบริษัทเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อเครื่อง

การรับประกันนี้รวมถึงค่าแรงและอะไหล่เฉพาะการนำเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • การใช้เครื่องไม่ถูกวิธี กล่าวคือ การใช้งานใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต รวมถึงวินาศกรรมต่างๆ ด้วย
 • ชุดจานบด และมอเตอร์
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 • ความเสียหายที่เกิดจาก:

- การเสื่อมสภาพหรือฉีกขาดของชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ (เช่น ประเก็น, ตัวกรองน้ำ)
- ตะกรัน, แคลเซียม
- ขาดการดูแลรักษาเครื่อง ความสะอาด การล้างแคลเซียม
- ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง หรือความเสียหายที่เกิดจากการเก็บรักษา และติดตั้งเครื่องไม่ถูกต้อง
- การซ่อมเครื่องโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ช่างเทคนิคของทางบริษัทฯ
- ฟ้าผ่า กำลังไฟฟ้าไม่คงที่ หรือ ไม่เหมาะสมกับเครื่อง
- สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่น ความชื้น/อุณหภูมิ หรือ แมลงต่างๆ

 • หากการรับประกันได้รับการอนุมัติ ทางบริษัท จะดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีสภาพเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องที่ขอรับประกัน
 • ความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย, ไฟไหม้, อุทกภัย, คลื่นยักษ์, แผ่นดินไหว และความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติในกรณีคล้ายคลึงกัน หรือจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุม เช่น สงคราม, จลาจล และการก่อการร้าย

การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อมีการขายเครื่องให้กับบุคคลอื่น

บริษัทฯ จะซ่อมเครื่องให้ภายในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช้ในการบริการ เครื่องภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนั้นไม่สามารถนำมาต่อ เวลาการรับประกันได้

การบริการและค่าธรรมเนียมการซ่อม (สำหรับเครื่องชงกาแฟที่ใช้ในบ้าน และไม่ต้องต่อท่อน้ำประปา)

ประเภทของการบริการ

 • ซ่อม ณ ศูนย์บริการ
  • ยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 - 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 350 บาท
  • ยอดสั่งน้อยกว่า 500 บาท/เดือน หรือไม่มียอดสั่งซื้อ คิดค่าธรรมเนียม 800 บาท
 • ค่าบริการด่วนพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียม 500 บาท ทุกยอดการสั่งซื้อ
 • ซ่อมนอกสถานที่
  • ยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท
  • ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 - 3,000 บาท/เดือน คิดค่าธรรมเนียม 750 บาท
  • ยอดสั่งน้อยกว่า 500 บาท/เดือน หรือไม่มียอดสั่งซื้อ คิดค่าธรรมเนียม 1,200 บาท

บริการรับส่งเครื่อง

 • เที่ยวเดียว 200 บาท
 • ไป-กลับ 400 บาท

* ภายในระยะทาง 20 กม. จากศูนย์บริการของบอนกาแฟ

**ค่าบริการสำหรับเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่ หรือสำหรับประกอบธุรกิจที่ต้องต่อท่อน้ำประปา กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิค

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ รับประกันงานซ่อม และอะไหล่เป็นเวลา 3 เดือน
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อะไหล่

ค่าอะไหล่จะไม่รวมอยู่ในค่าบริการดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น และค่าอะไหล่จะออกบิลแยกกับค่าบริการ ราคาของอะไหล่เป็นราคาสุทธิ ไม่สามารถลดราคาได้

กรณีเครื่องทำกาแฟที่ไม่ใช่แบรนด์ของบอนกาแฟ

Generally, Boncafe guarantees repairing service only for machines, which are purchased from Boncafe of the brands and models which we officially represent. Boncafe represents the following brands in Thailand:

Ascaso
Grindmaster
Brasilia
Jura
Bunn
La Marzocco
Egro
Petra
Fetco
Saeco
Franke
Schaerer

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะรับซ่อมเครื่องทำกาแฟยี่ห้อดังกล่าวข้างต้นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

แพ็คเกจค่าบริการ

  สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทางบริษัทมีการให้บริการในรูปแบบสัญญารายปี, รายเดือน เป็นกรณีๆ ไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกเทคนิคและบริการ ซึ่งการบริการแบบแพ็คเก็จ รวมถึงการให้บริการต่างๆ ดังนี้

 • การตรวจเช็คและบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยความถี่ของรอบการให้บริการขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เครื่อง
 • บริการฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโทรแจ้ง (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพชั้นใน)
 • บริการฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโทรแจ้ง (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพชั้นใน)
 • บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วันต่อปี
 • บริการควบคุมคุณภาพ รสชาตกาแฟนอกสถานที่ และระบบการรายงานผล
 • บริการฝึกอบรมด้านการดูแลรักษา การใช้งานและการแก้ปัญหา สำหรับผู้ใช้งานโดยตรง
 • แพ็คเก็จการดูแลรักษา รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง,สึกหรอ เช่น โอริง, ซีล,ประเก็นต่างๆ เป็นต้น

ดาวน์โหลดใบรับประกันของบอนกาแฟ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: technical.service.bkk@boncafe.co.th

บอนกาแฟขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือคืนเงินที่ลูกค้าทำการซื้อไปแล้วทุกกรณี ทางเราจึงขอให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดรายการสั่งซื้อให้ละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ

แต่หากกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายชำรุด หรือสูญหาย เนื่องจากการจัดส่ง ทางบอนกาแฟยินดีทำการเปลี่ยนและส่งสินค้าใหม่ให้ ลูกค้า

การเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัท บอนกาแฟ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยแจ้งมาที่ 02 691 7434-9

ลูกค้าจำเป็นต้องส่งสินค้าที่ชำรุดเสียหาย คืนให้กับทาง บอนกาแฟ ในสภาพที่อุปกรณ์ต่างๆ ครบ หากทางบริษัทตรวจสอบ และอุปกรณ์ไม่ครบพอที่ทางร้านจะรับได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: technical.service.bkk@boncafe.co.th