เกี่ยวกับบริษัท

ABOUTUS

ดูแลด้วยใจ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ


พันธกิจบอนกาแฟ

mission-statement

สิ่งที่บอนกาแฟยึดมั่นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

หัวใจของธุรกิจ

core-value-and-principles

อุดมการณ์ในการบริหารงานบริษัทบอนกาแฟ

ธุรกิจบอนกาแฟ

our-business

บอนกาแฟ(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร..

ฐานการผลิตบอนกาแฟ

manufacturing

คัดสรร คั่ว บด และบรรจุเมล็ดกาแฟ ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสูงสุด..

พันธมิตรทางธุรกิจ

international-partner

บอนกาแฟมีบริษัทร่วมทุนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

ประวัติบอนกาแฟ

history

บอนกาแฟจัดตั้งขึ้นจากความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะสร้างธุรกิจกาแฟให้กับลูกค้าเพื่อเดินหน้าธุรกิจไปด้วยกัน

21st FL., Muang Thai-Phatra Tower 2, 252/110-111, 107, 114, Rachadaphisek Road,Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand / Tel: (66-2) 693-2570 / Email: welcome2@boncafe.co.th